Honorarkonsulat
English Deutsch

Messer v Sloveniji

Messer Slovenija d.o.o.
Jugova 20
2342 Ruše
Tel.: +386 2 669-03-00
Faks: +386 2 661-60-41
info.si@messergroup.com
www.messer.si

Podjetje Messer Slovenija je bilo ustanovljeno leta 1992 kot skupno podjetje poslovnih partnerjev TDR Ruše in Messer. Danes je podjetje v 100-odstotni lasti skupine Messer. Polnilnici sta v Rušah in v Ljubljani, kjer je tudi proizvodnja acetilena. Tekoči dušik, kisik in argon se proizvajajo v zračni separaciji v hrvaškem kraju Zaprešić, kjer je podjetje Messer Slovenija 30-odstotni lastnik podjetja. Messer Slovenija ima stranke iz vseh dejavnosti, posebni uspehi pa so bili v zadnjih letih doseženi na metalurškem področju, pri ekoloških tehnologijah, v živilstvu in v farmacevtiki. Podjetje Messer Slovenija si je sloves ustvarilo tudi pri montaži postrojenj za oskrbo z ultračistimi plini za farmacevtska podjetja in raziskovalne institute.

Poglej več