Honorarkonsulat
English Deutsch

Življenjepis Stefan Messer

Stefan Messer
rojen dne 20.01.1955 v kraju Frankfurt am Main, poročen, oče dveh otrok

Dosedanje delovne izkušnje

Predsednik poslovodstva / generalni direktor (CEO) od 05/04
podjetja Messer Group GmbH, Sulzbach

Član poslovodstva 01/00 - 05/04
podjetja Messer Griesheim GmbH, Frankfurt am Main,
odgovoren za evropsko in srednjeameriško regijo, vodenje računov za globalno pomembne stranke, globalne informacijsko-tehnološke storitve

Član poslovodstva 03/98 - 12/99
podjetja Messer Griesheim GmbH, Frankfurt am Main,
direktor kadrovske službe, vodenje računov za globalno pomembne stranke, globalne informacijsko-tehnološke storitve

Poslovodja (direktor) 11/95 - 02/98
podjetja Messer France S.A., Pariz

Poslovodja (direktor) 12/89 - 11/95
podjetja Messer Nederland B.V., Amsterdam

Vodja oddelka za razvoj poslovanja v tujini 02/88 - 11/89
v podjetju Messer Griesheim GmbH, Frankfurt am Main

Vodja prodaje 09/86 - 01/88
v podjetju Airgaz S.A.R.L., Pariz

Referent v centrali direkcijskega oddelka 05/85 - 08/86

v podjetju Hoechst AG, Frankfurt am Main

Prodajni zastopnik 01/83 - 04/85

v podjetju Messer Griesheim GmbH, Bremen

Vodja marketinga in stikov z javnostmi 08/80 - 12/82
v podjetju Messer Griesheim Österreich GmbH, Gumpoldskirchen

Koordinator prodaje v tujini 10/79 - 07/80
v podjetju Messer Griesheim GmbH, Frankfurt am Main

Podatkovni inženir v servisnem centru za jug 05/78 - 09/79
v podjetju IBM Deutschland GmbH, München

Izobrazba

Industrijski ekonomist, IBM in IHK Stuttgart   1976 - 1978

Študij politične ekonomije na Univerzi Mannheim  1973 - 1976

Osnovna šola in gimnazija s končano maturo v Königsteinu 1961 - 1973