„Čast in hkrati obveznost.“

Vlogo častnega konzula države Slovenije za zvezne dežele Hessen, Porenje-Pfalz in Posarje ne izvajam le z velikim veseljem, ampak tudi veliko mero spoštovanja. Z vso osebno in podjetniško energijo želim izvajati naloge častnega konzula Slovenije, da bi zagotovil primerno veleposlaniško strujo ne samo med Slovenijo in mojo matično državo Nemčijo, ampak tudi z drugimi državami.

Iz tega razloga sem odprt za vaše želje in predloge, saj menim, da je dialog tisti pogoj, ki nam pomaga skupaj reševati zadeve.

Življenjepis Stefan Messer

Stefan Messer
rojen dne 20.01.1955 v kraju Frankfurt am Main, poročen, oče štirih otrok

Dosedanje delovne izkušnje

Predsednik poslovodstva / generalni direktor (CEO) od 05/04
podjetja Messer Group GmbH, Bad Soden

Član poslovodstva 01/00 - 04/04
podjetja Messer Griesheim GmbH, Frankfurt am Main,
odgovoren za evropsko in srednjeameriško regijo, vodenje računov za globalno pomembne stranke, globalne informacijsko-tehnološke storitve

Član poslovodstva 03/98 - 12/99
podjetja Messer Griesheim GmbH, Frankfurt am Main,
direktor kadrovske službe, vodenje računov za globalno pomembne stranke, globalne informacijsko-tehnološke storitve

Poslovodja 11/95 - 02/98
podjetja Messer France S.A., Pariz

Poslovodja 12/89 - 11/95
podjetja Messer Nederland B.V., Amsterdam

Vodja oddelka za razvoj poslovanja v tujini 02/88 - 11/89
v podjetju Messer Griesheim GmbH, Frankfurt am Main

Vodja prodaje 09/86 - 01/88
v podjetju Airgaz S.A.R.L., Pariz

Referent v centrali direkcijskega oddelka 05/85 - 08/86
v podjetju Hoechst AG, Frankfurt am Main

Prodajni zastopnik 01/83 - 04/85
v podjetju Messer Griesheim GmbH, Bremen

Vodja trženja in stikov z javnostmi 08/80 - 12/82
v podjetju Messer Griesheim Österreich GmbH, Gumpoldskirchen

Koordinator prodaje v tujini 10/79 - 07/80
v podjetju Messer Griesheim GmbH, Frankfurt am Main

Podatkovni inženir v servisnem centru za jug 05/78 - 09/79
v podjetju IBM Deutschland GmbH, München

Izobrazba

Industrijski ekonomist, IBM in IHK Stuttgart   1976 - 1978

Študij politične ekonomije na Univerzi Mannheim  1973 - 1976

Gimnazija s končano maturo v Königsteinu 1973

nach oben