Pravni napotki

Avtorske pravice
Oblikovanje spletne strani, besedila, slike, grafike, razporeditev in druge vsebine te spletne strani so zaščiteni z blagovno znamko in/ali zakonom o avtorskih pravicah, ki ga uporabljamo mi ali preko tistih, ki so nam podelili ustrezne pravice uporabe. Razmnoževanje, uporaba, širjenje, prenos ali shranjevanje, obdelava ali druge uporabe, ki niso izrecno dovoljene z zakonom, zahtevajo naše izrecno pisno in predhodno soglasje. To velja tudi za vsebine te spletne strani, ki so objavljene na drugih spletnih mestih ali uporabljene kako drugače. Prenosi in kopije tega spletnega mesta so dovoljeni samo za zasebno, nekomercialno uporabo.

Slike za javnost in njihove avtorske pravice
Slike, ki so na voljo za prenos na naši spletni strani, se lahko uporabljajo samo za novinarske namene v povezavi z uredniškim ali znanstvenim poročanjem. Avtorske pravice v celoti ostajajo častnemu konzulatu Slovenije za države Hessen, Porenje-Pfalz in Posarje. Slike, ki se uporabljajo, spreminjajo, kopirajo in/ali elektronsko obdelujejo za zgoraj omenjene namene, morajo imeti navedeno referenco vira (»Fotografija: Častni konzulat Slovenije za zvezne dežele Hessen, Porenje-Pfalz in Posarje«). Obrtni prenos tretjim osebam - v kakršni koli obliki - ni dovoljen. Uporaba slik za javnost je brezplačna. Za to zahtevamo, da tiskani mediji pošljejo kopijo avtorskega izvoda ter kratko obvestilo za filmske in elektronske medije.

Povezave
Naša spletna stran deloma vsebuje povezave do drugih spletnih strani. Te neposredne povezave skrbno preverjamo. Za vsebine na spletnih straneh, s katerimi vas povezave povežejo, nismo odgovorni. Prav tako nismo odgovorni za vsebine spletnih strani, na katerih najdete našo povezavo.

nach oben